Menu Sluiten

Het Deventer Nieuws: “Een duurzame wereld in balans met mens en natuur: DeventerWint”

19 januari 2021 –

DeventerWint is een belangengroep in oprichting en bestaat inmiddels uit 25 actieve vrijwilligers en een actieve WhatsApp-groep met 200 deelnemers. De aanleiding voor al deze activiteiten is de onrust onder de bewoners uit de betrokken wijken in Colmschate over de voorgenomen plannen van de gemeente Deventer voor negen windturbines met een tiphoogte van maar liefst 225 meter, langs de A1. De inwoners van aanliggende wijken zijn bezorgd over de mogelijke gevolgen van deze plannen voor de gezondheid, het woongenot en het gebrek aan participatie mogelijkheden bij de ontwikkeling van plannen voor een duurzamere gemeente. Om deze redenen hebben onlangs 650 betrokkenen een ‘zienswijze’ ingediend bij hun gemeente en het verzoek gedaan om in gesprek te gaan over alternatieven.

De zorgen van deze inwoners betreffen zeker niet alleen het visuele aspect van de voorgenomen locatie, maar zijn vooral te wijten aan de te verwachten overlast voor een groot aantal omwonenden, mede door het formaat van dergelijke windturbines. Deze windturbines zullen een enorme impact hebben door de slagschaduw die ongetwijfeld meerdere maanden per jaar over een groot deel van de wijk zal gaan vallen, het hoorbare en het laagfrequente geluid en de impact op het bijzondere natuurgebied waar ze mogelijk geplaatst zullen worden.

De doelstelling van alle voorgenomen activiteiten door DeventerWint is een heroverweging van de gemeente Deventer van de voorgenomen plannen. Groene energie, een duurzame bijdrage leveren aan een beter klimaat, dit alles gaat ook de inwoners van Deventer zeer aan het hart, maar dit mag en kan niet leiden tot het veronachtzamen van gezondheid van inwoners, zowel op de korte als lange termijn! DeventerWint hoopt dan ook dat de gemeente het participatieproces beter vorm zal geven, zodat inwoners daadwerkelijk inspraak hebben en mee kunnen denken over mogelijke alternatieven met een lagere impact op gezondheid en natuur. Besluitvorming over de invulling van de RES door de gemeente Deventer zou daarom pas dan plaats moeten vinden wanneer dit proces van participatie is afgerond. Vanwege de huidige beperkende corona maatregelen is constructieve inspraak niet mogelijk en zal deze besuitvorming dientengevolge moeten worden uitgesteld. 

Alle activiteiten en communicatie van DeventerWint kan gevonden worden via www.deventerwint.nl.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *