Menu Sluiten

Zienswijze ‘Ontwerpbesluit windturbines’ indienen

Het was lang wachten op de nieuwe normen voor de plaatsing van windturbines. De Raad van State heeft al in 2021 opdracht hiervoor gegeven. Ook in de Deventer gemeenteraad werd bij de behandeling van het raadsvoorstel ‘Regie op windenergie’ heel vaak gewezen naar deze nieuwe landelijke normen. Deze zijn nodig om in Deventer een toetsingskader te kunnen maken. In de afgelopen tijd hebben wij vaak aangegeven daar weinig vertrouwen in te hebben, in tegenstelling tot menig raadslid en het college. Het plaatsingspotentieel blijkt altijd een factor te zijn die veel zwaarder weegt dan de gezondheid van inwoners. Op 12 oktober 2023 is het voorstel voor deze bepalingen rondom plaatsing van industriële windturbines gepubliceerd in een ontwerpbesluit en inderdaad: voor omwonenden zijn ze nauwelijks een verbetering en blijven leefomgeving en gezondheid nog steeds onvoldoende beschermd.

De nieuwe normen en regels staan in het Ontwerpbesluit windturbines leefomgeving. Hierop kan een zienswijze worden ingediend. Het is heel belangrijk om dit te doen!

Het Ontwerpbesluit windturbines leefomgeving vind je hier. Je komt uit bij een map waarin verschillende documenten staan die met dit ontwerpbesluit te maken hebben.

 Let op: De zienswijze moet binnen zijn op 22 november. 

Er zijn vier manier waarop je je mening duidelijk kan maken:

1 – Via de post
Download en print de zienswijze van DeventerWint (voorzien van je eigen naam) of maak er zelf één. Stuur hem op naar:

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Directie Participatie
Ontwerp windturbinebepalingen leefomgeving en milieueffectrapport
Postbus 20901
2500 EX Den Haag


2 – Bellen
Je mag ook bellen met het ministerie en je mening doorgeven: 070 456 96 07

3 – Zelf digitaal insturen
Via het zienswijzenformulier kunt u zowel uw eigen als de zienswijze van DeventerWint insturen onder uw eigen naam.

> Ga naar het zienswijzenformulier
> Klik op Particulier en klik op Verder
> Vul al uw gegevens in
> Druk op het paperclipje achter ‘Uw Zienswijze’ en selecteer uw eigen opgestelde zienswijze of die van DeventerWint (voorzien van uw eigen naam)
> Klik op Akkoord en Verzenden onder aan de pagina

4 – Laat DeventerWint de zienswijze namens u insturen
Als extra service kun je DeventerWint een machtiging geven, dan dienen we voor jou onze zienswijze in.

> Print het machtigingsformulier
> Vul deze volledig in
> Lever deze in bij één van de DeventerWint leden of stuur hem digitaal naar info@deventerwint.nl