Menu Sluiten

Inspreken in de raadsvergadering

Woensdag 24 april vergadert de gemeenteraad over de programmeringsafspraken met de provincie. Als ze daar ja tegen zeggen wordt vastgelegd dat tot 2030 alléén de gebieden 47 en 54 worden opengesteld voor windturbine-initiatieven. Daarnaast wordt afgesproken dat Deventer niet 80 GWh maar 149 GWh gaat opwekkend! Vier jaar en drie wethouders verder en nog steeds wordt de volledige last van het windaandeel in de energietransitie op die ene plek in Deventer geconcentreerd! Juist daar waar tienduizenden mensen hier hinder van gaan ondervinden en bijzondere natuur als de eeuwenoude Schipbeek en Bannink moet sneuvelen. ‘Om de schade te beperken’ zegt de wethouder, maar wij voelen ons opgeofferd!

Er wordt gezegd dat er rekening zal worden gehouden met zorgen over gezondheid en hinder, maar met eerdere zorgen is niets gedaan. Eerst werd beloofd dat het plan om zo vlak bij een woonwijk windturbines te plaatsen de prullenbak in zou gaan en alle gebieden in Deventer weer mee zouden doen. Dat is niet gebeurd. Vervolgens werd een streng toetsingskader beloofd waar inwoners over mee mogen praten, maar ook dat is van de baan. Elke keer wordt gewezen naar de provincie als De Grote Boze Wolf, die alle goede bedoelingen van de gemeente Deventer wegblaast met hun nieuwe ‘windbeleid’.

Wij roepen de raadsleden op nu eens ècht op te staan voor hun inwoners. Maak een vuist tegen de provincie en neem onze gezondheid serieus!

We willen laten zien hoeveel mensen hier nu al wakker van liggen. Wil jij ook je zorgen uiten? Maak gebruik van je spreekrecht! Kom op 24 april (of waarschijnlijk een woensdag later als er zich veel mensen aanmelden) naar de raadsvergadering en vertel welke zorgen je hebt. Meld je uiterlijk 22 april aan via griffie@deventer.nl.

Ingewikkeld of spannend?

Inspreken voor beginners….een paar tips:

 • Zorg dat je jezelf hebt aangemeld via griffie@deventer.nl of via 0570 69 32 32.
 • Je hebt 5 minuten spreektijd, dat is kort en zo voorbij.
 • De voorzitter roept je naam vanzelf op zodra je mag spreken.
 • Het is makkelijk om het verhaal dat je wil vertellen op 1 A4-tje op te schrijven. Zo blijft je binnen de 5 minuten.
 • Probeer zoveel mogelijk heldere argumenten te gebruiken.
 • Maak het persoonlijk, maar niet privé. Het is een openbare bijeenkomst.
 • Probeer het belangrijkste eerst te zeggen. Mocht je tijd te kort komen, is dat in ieder geval gezegd.
 • De raadsleden zijn zich ervan bewust dat je dit niet dagelijks doet en hebben daar begrip voor.
 • Probeer het verhaal thuis te oefenen.
 • Het kan zijn dat raadsleden nog vragen hebben over je verhaal. Dit hoor je aan het einde van uw spreektijd.
 • De afspraak in een raadsvergadering is dat er geen afkeurend of instemmend lawaai gemaakt wordt vanaf de tribune, zodat voor- en tegenstanders veilig hun verhaal kunnen doen. (Dus ook niet klappen)
 • En tot slot…we zijn allemaal mensen en behandel elkaar met respect.