Menu Sluiten

Samen een duurzame en gezonde leefomgeving creëren, waardoor DeventerWint!

Een duurzame wereld, waarin we in balans moeten blijven samen met de natuur. Dat is waar wij, de stichting DeventerWint, in geloven. Duurzame energieopwekking is dan ook nodig! Maar zoals de voorgenomen plannen van de gemeente Deventer er nu bij liggen betekent dat enorme windturbines van 225 meter hoog in het dal bij de IJsselstreek! Deze windmolens komen dermate dicht bij de woonwijk Colmschate-Zuid en dorpen en buurtschappen als Bathmen, Oxe, Joppe en Epse en de natuur (de Schipbeek, natuurreservaat Hoenderkolk en landgoed De Bannink) te staan dat dit inbreekt op het welzijn van de mens en de natuur! Dit is iets dat wij niet willen en wij slaan daarom als wijk de handen in één om te zorgen dat de gemeente Deventer in goede participatie gaat kijken naar betere alternatieven!

Samen een duurzame en gezonde leefomgeving creëren, waardoor DeventerWint!

Een duurzame wereld, waarin we in balans moeten blijven samen met de natuur. Dat is waar wij, de stichting DeventerWint, in geloven. Duurzame energieopwekking is dan ook nodig! Maar zoals de voorgenomen plannen van de gemeente Deventer er nu bij liggen betekent dat enorme windturbines van 225 meter hoog in het dal bij de IJsselstreek! Deze windmolens komen dermate dicht bij de woonwijk Colmschate-Zuid en dorpen en buurtschappen als Bathmen, Oxe, Joppe en Epse en de natuur (de Schipbeek, natuurreservaat Hoenderkolk en landgoed De Bannink) te staan dat dit inbreekt op het welzijn van de mens en de natuur! Dit is iets dat wij niet willen en wij slaan daarom als wijk de handen in één om te zorgen dat de gemeente Deventer in goede participatie gaat kijken naar betere alternatieven!

DeventerWint Alternatief Energieplan: het kan écht anders!

Het plan van de gemeente Deventer om langs de A1 bij afslag Deventer Oost grote industriële windturbines met een tiphoogte van 225 meter te plaatsen op 400 meter afstand van woningen en in de natuur, heeft geleid tot veel onrust onder de bewoners van Comschate Zuid, de Bannink, Oxe, Epse en Bathmen.
De verwachte gezondheidsschade, geluidsoverlast, de verwachte woningdaling en vernietiging van een prachtig stuk natuur, is voor ons allemaal niet de juiste weg naar een duurzame toekomst.

DeventerWint denkt dat er andere duurzame oplossingen zijn. Wij zijn dan ook de uitdaging aangegaan om alternatieve oplossingen te zoeken en door te rekenen. Het is namelijk te makkelijk om wel ‘nee, dit willen we niet’ te schreeuwen, maar niet zelf met ideeën te komen.
Vol trots presenteert DeventerWint dan ook het DeventerWint Alternatief Energieplan!

Hierin is, met de beschikbare kennis en expertise van de werkgroep Alternatieven, gezocht naar manieren om het RES 1.0 bod, dat de gemeente Deventer heeft ingediend, te halen. DeventerWint concludeert dat door inzet van zonne-energie en kleinschalige windmolens, de RES 1.0 makkelijk gehaald kan worden.
Voor de RES 1.0 moet nog 88 GWh opgewekt worden en het DeventerWint Alternatief Energieplan komt zelfs uit op 98,9 GWh per jaar. In het plan is te lezen dat het dus echt mogelijk is om ook op een andere wijze invulling te geven aan de RES 1.0 met respect voor de mens, natuur en landbouwgrond.

Omdat de zonverkenning van de gemeente Deventer nog steeds niet klaar is en we de raadsleden van Deventer graag willen helpen met de besluitvorming, is op 5 juni het DeventerWint Alternatief Energieplan naar de Gemeenteraad en naar het College van B&W gestuurd.
DeventerWint heeft dus zeker niet liggen slapen, maar de gemeente werk uit handen genomen!

Download hier de nota (link naar download)

Wethouder Carlo Verhaar: ‘Samenleving erbij betrekken’

De Stentor – 29 november 2021

Deventer gaat op herhaling met de zoektocht naar plekken voor windmolens en andere vormen van duurzame energieopwekking. Stip op de horizon is voor de zomer van 2023; dan moet concreter zijn waar en hoe Deventer die groene opgave invult. Dat meldt wethouder Carlo Verhaar (GroenLinks). ,,We hebben de samenleving er onvoldoende bij betrokken.”
Dat moet beter, noemt Verhaar de les van een roerig 2020/2021. De aanwijzing van twee gebieden voor mogelijk negen windmolens richting Colmschate en Bathmen leidde tot commotie. Na de storm van protest van bewoners én kritiek uit de raad haalde het college van burgemeester en wethouders dat voorstel in juni van tafel.’
Verder lezen? Het hele artikel lees je hier (klik hier).

De banners worden tot nader order opgeslagen

Na een storm van protesteren, flyeren, informeren en vooral ook de ongekend grote opkomst op de inspraakavonden, hebben we de wethouder eindelijk horen zeggen dat de voorgenomen besluiten de prullenbak in gaan!

Wij danken iedereen die bijgedragen heeft aan dit succes! Wat een ‘noaberschap’ hebben we met z’n allen gecreëerd!  

De windverkenning gaat dus terug naar de tekentafel en zal in combinatie met de zonverkenning opnieuw worden uitgevoerd. Er zal meer onderzoek gedaan worden in de vorm van een milieueffecten-rapportage (plan-m.e.r) en vooral participatie zal een veel nadrukkelijker plek krijgen in het proces.
DeventerWint zal daar zeker een rol in gaan spelen, we blijven wakker en waakzaam.

9 redenen om bezorgd te zijn

Er zijn genoeg redenen om vóór het verduurzamen van energie te zijn, maar met het plaatsen van enorme windturbines rijzen ook zorgen.
Hier lees je 9 redenen tot bezorgdheid.

Wat kan ik doen?

Ook jij kunt een steentje bijdragen. Hoe? Bijvoorbeeld door de petitie te tekenen of een donatie te doen.

Teken nu de petitie!

Wil jij ook digitaal jouw stem laten horen?

Windmolens: liever niet en als het dan toch moet, dan niet zó dicht bij Deventer en omgeving. Onze gezondheid staat op het spel, het woongenot wordt aangetast en de prachtige nabijgelegen natuur krijgt een metamorfose waar niemand gelukkig van wordt! Klik hier en teken nu de petitie! Al meer dan 1.800 buurtbewoners gingen je voor en delen onze visie:

Samen een duurzame en gezonde leefomgeving creëren, waardoor DeventerWint!

Nieuws

Bekijk alle nieuwsberichten >>

✅Donatie

Met de inzet van velen en in onze vrije tijd maken wij ons sterk tegen de voorgenomen komst van de windturbines. Sommige zaken zijn echter niet realiseerbaar zonder financiële middelen.  Om toch enige slagkracht te hebben en snel in beweging te kunnen komen op dit gebied, is een vooraf aangelegd ‘potje’ onmisbaar. Dit zal bijvoorbeeld worden ingezet voor acties en juridische bijstand. Om te voorkomen dat we bij elke actie opnieuw bij iedereen aan moeten kloppen, vragen we jullie een duit in dit zakje te doen. Klik hier als ook jij een financieel steentje wil bijdragen.

DeventerWint op tv bij Pointer

Op 31 mei jl. was DeventerWint te zien in het tv-programma Pointer. Het thema van deze uitzending was participatie, of eigenlijk, het gebrek aan participatie en welke gevolgen dat heeft voor burgers en overheid. Of zoals Pointer het noemt:
Energieregio’s zijn druk met het behalen van de klimaatdoelstellingen, maar veel burgers willen geen windmolen in hun ‘achtertuin’. Zoals veel inwoners in Deventer. Op minder dan 500 meter van hun woonwijk ziet de gemeente mogelijkheden voor windturbines. De bewoners voelen zich niet betrokken bij het proces en maken zich zorgen. In Nederweert zijn inwoners juist blij met het – door een energiecoöperatie van burgers – ontwikkeld windpark. Het biedt nieuwe kansen, verbondenheid en een extra zakcentje. Hebben gemeenten het windmolenverzet vooral aan zichzelf te wijten door burgers onvoldoende te betrekken? En biedt lokaal eigendom uitkomst?

Uitzending gemist? Bekijk hier de aflevering waarin Pointer op bezoek is in Colmschate-Zuid.

Prijswinnaars kleurplaatwedstrijd bezoeken Mariahoeve

6 november 2021 – Het was druk op het erf bij de Mariahoeve, de 6e november. Alle winnaars van de kleurplaatwedstrijd verzamelden zich ’s middags bij Nathalie en Geertjan Kloosterboer, de bevlogen en enthousiaste bewoners van de Mariahoeve, samen met hun roodbonte koeien, kalfjes, kippen en 2 scharrelvarkens. Na een hartelijke ontvangst volgde een rondleiding over het erf, door de stallen, langs de varkens en de (prijswinnende) boomhut.

Wil jij zelf ook een bezoek brengen aan de Mariahoeve, klik dan hier.

Visualisaties

Onderstaande visualisatie geeft een beeld van de slagschaduw. Niet alleen storend en irritant maar ook ziekmakend. Door de voorgenomen plaatsing aan de zuidkant van Deventer zal de impact door de opkomende zon gigantisch zijn. Voor meer informatie en achtergrond over de totstandkoming van bovenstaande visualisatie, klik hier.

Met behulp van deze en andere visualisaties krijg je een beeld van hetgeen de wijk te wachten staat. Ons woongenot, de gezondheid en leefgebieden worden dermate aangetast dat de bewoners de handen ineen slaan en een tegengeluid laten horen. Wij streven naar participatie met als doel, maatschappelijk draagvlak te creëren voor alle betrokken partijen. Klik hier voor meer visualisaties én de wijze waarop deze tot stand zijn gekomen.