Menu Sluiten

Kom woensdag 27 september naar het stadhuis!

Kom woensdag 27 september om 18.00 naar het stadhuis als ook jij je zorgen maakt over de plaatsing van minimaal 225m. hoge windturbines in de buurt van woonwijken en bijzondere natuur!

Afgelopen weken hebben we het vervolg van de raadsvergaderingen over ‘Regie op wind’ op de voet gevolgd. De eerste 2 woensdagen was DeventerWint met wat kleiner opgezette acties van de partij om de raadsleden te overtuigen van de noodzaak onze gezondheid en leefomgeving, en die van onze kinderen, serieus te nemen.

De slapeloosheid, stress en daaruit volgende gezondheidsklachten, de niet op te ruimen (giftige) verontreiniging van erosie van Bisfenol A van de wieken, de natuur en dieren die een enorme opdonder krijgen van deze windreuzen, de waardedaling van honderden woningen… het is niet te bevatten dat de Deventer politici overwegen duizenden inwoners van Deventer hier aan bloot te stellen. Onderzoek zou gezondheidsschade niet aantonen, maar onderzoek is helemaal niet afdoende gedaan! Niet met deze enorme turbines, niet op deze afstand van bewoning en niet over een langere termijn. En ervaringen van mensen die wel al in de buurt van deze reuzen wonen, doet het ergste vrezen: Wel degelijk zitten ze bij de huisarts met onverklaarbare gezondheidsklachten, kunnen ze in de zomer nauwelijks buiten zitten en zorgt slaapgebrek er voor dat ze niet meer kunnen functioneren op werk of studie. Verhuizen blijkt vaak een noodzaak of als dat niet kan: ’s nachts met een matje in je auto naar een andere plek rijden om nog een paar uurtjes rust te pakken.

Het is niet te bevatten dat niet iedere politicus zegt: Dit willen we onze inwoners NIET aandoen! Terwijl zelfs voor het klimaat strijdende deskundigen zeggen dat het ook zonder kan.

Met een sturende en minimale peiling (1,5% van de Deventenaren, waarvan het overgrote merendeel NIET in het betreffende gebied woont), meent de Wethouder draagvlak te kunnen onderbouwen.

Dus is het aan bezorgde inwoners van Deventer om te laten zien dat er dat er een grote groep mensen is die plaatsing van industriële windturbines NIET zien zitten. Onder het mom van ‘Slapen lukt straks niet meer thuis, dus met je bed naar het stadhuis’ wil DeventerWint deze zorg voor de raadsleden visueel maken. Vanaf 18.00 leggen we ons matje bij het stadhuis neer. Ook willen we met zo veel mogelijk mensen later de beslissing van de raad volgen vanaf de publieke tribune.

Windturbines op veilige en gezonde afstand van mens en dier, waardoor DeventerWint!

Een duurzame wereld, waarin we in balans blijven met de natuur. Dat is waar wij, als stichting DeventerWint, in geloven. Duurzame energieopwekking is dan ook nodig! Maar het voorstel van het college van B&W dat nu op tafel ligt, betekent enorme windturbines van 225 meter hoog in het dal bij de IJsselstreek! Deze windturbines komen potentieel dermate dicht bij de woonwijk Colmschate-Zuid en dorpen en buurtschappen als Bathmen, Oxe,
Joppe
en Epse en de natuur (o.a. de Schipbeek, natuurreservaat Hoenderkolk en landgoed De Bannink) te staan dat dit inbreekt op het welzijn van de mens en de natuur! Dit is iets dat wij niet willen en wij slaan daarom de handen in één om te zorgen dat de gemeente Deventer de gezondheid en leefomgeving van haar inwoners als belangrijkste prioriteit
neemt!

DeventerWint vindt de argumentatie niet steekhoudend dat áls er al windturbines moeten komen in het windluwe Deventer, daarvoor op grond van de omgevingsvisie uitsluitend de zoekgebieden in de strook langs de A1 kunnen worden aangewezen. Daarnaast zijn de ‘spelregels’ voor initiatiefnemers nog volledig onduidelijk: Welke afstandsnormen zullen straks worden gehanteerd en in welke mate zullen deze bescherming bieden tegen schade en overlast? We zijn als DeventerWint wel uitgenodigd hierover mee te denken, maar als de impact van onze bijdrage tegenvalt, als initiatiefnemers hiermee toch de ruimte vinden die voor onze gezondheid en kwetsbare natuur onacceptabel is, is het kwaad al geschied. Dan is dit gebied wel al vastgelegd. Dit vinden wij het paard achter de wagen spannen en we roepen op tot duidelijke toezeggingen op het gebied van afstand tot bewoning vóórdat er wordt ingestemd met het voorstel van het college. Hiervoor adviseren wij – en deskundigen!- een meetbare en controleerbare afstand van 10x de ashoogte!

Luister nu naar onze laatste Podcast!

Klik hier voor alle afleveringen van de DeventerWint Podcast

DeventerWint geeft Forum voor Raadsleden

Als DeventerWint hebben wij opnieuw aandacht gevraagd voor de voorgenomen plannen van grote windturbines naast onze woonwijk. Op woensdag 24 mei hebben we in een Forum voor de raadsleden een presentatie gegeven waarin we met name onze zorgen over de voortgang van het proces, de oncontroleerbare normen, maar vooral over onze gezondheid hebben uiteengezet.

Tijdens de inloop werd een samenvatting van de inspraak van twee jaar geleden getoond op de schermen, toen mensen wel bezorgd, maar nog strijdvaardig waren. Tijdens de presentatie bleek al snel uit verschillende videobeelden van ervaringsdeskundigen en klimaatvluchtelingen hoe anders dat is als de windturbines er eenmaal staan. Mensen voelen zich niet beschermden velen maken melding van gezondheidsklachten, maar kunnen met hun klachten over te hard en slaapverstorend geluid nergens terecht. De normen blijken niet handhaafbaar en dus zijn omwonenden niet beschermd tegen de negatieve effecten van deze industrie.

We hebben onze presentatie dan ook afgesloten met een hartgrondig beroep op de raadsleden het in Deventer niet zover te laten komen, om haar verantwoordelijkheid als volksvertegenwoordiger te nemen en ons te beschermen tegen gezondheidsschade. Het verhaal werd door veel, deels nieuwe raadsleden aandachtig gevolgd, we kunnen nu alleen maar hopen dat de informatie èn onze oproep ter harte genomen wordt!

Wilt u de presentatie zelf zien? Hieronder vind u de presentatie en de bijbehorende documenten die wij gedeeld hebben op de USB-stick aan de Gemeente Raadsleden:

> Presentatie DeventerWint Forum 24 mei 2023
> Begeleidende tekst Presentatie DeventerWint Forum 24 mei 2023
> Bronnen DeventerWint Forum 24 mei 2023

> Video “Samenvatting Inspraakavond RES juni 2021”
> Video “Ervaringen van omwonenden: Windpark Spui (Hoekse Waard) – SOVW
> Video “Windmolenlawaai” Samenvatting door BBNVARA / Volledige uitzending (Samenvatting die wij hebben gemaakt kunnen wij niet delen i.v.m. auteursrecht)

> DeventerWint Alternatief Energieplan
> 9 Redenen om bezorgd te zijn

DeventerWint Alternatief Energieplan: het kan écht anders!

Het plan van de gemeente Deventer om aan de zuidkant van Deventer grote industriële windturbines met een tiphoogte van 225 meter te plaatsen op 350 meter afstand van woningen en in de natuur, heeft in 2020 geleid tot veel onrust onder de bewoners van Comschate Zuid, de Bannink, Oxe, Epse en Bathmen.
De verwachte gezondheidsschade, geluidsoverlast, woningdaling en vernietiging van een prachtig stuk natuur, is voor ons allemaal niet de juiste weg naar een duurzame toekomst.

DeventerWint denkt dat er andere duurzame oplossingen zijn. Wij zijn dan ook de uitdaging aangegaan om alternatieve oplossingen te zoeken en door te rekenen. Het is namelijk te makkelijk om wel ‘nee, dit willen we niet’ te roepen, maar niet zelf met ideeën te komen. Deze ideeen zijn grotendeels nog steeds actueel!
DeventerWint staat dan ook nog steeds achter het DeventerWint Alternatief Energieplan! Hierin is, met de beschikbare kennis en expertise van de werkgroep Alternatieven, gezocht naar manieren om het RES 1.0 bod, dat de gemeente Deventer heeft ingediend, te halen. DeventerWint concludeert dat door inzet van zonne-energie en kleinschalige windmolens, de RES 1.0 makkelijk gehaald kan worden.
Voor de RES 1.0 moet nog 88 GWh opgewekt worden en het DeventerWint Alternatief Energieplan komt zelfs uit op 98,9 GWh per jaar. In het plan is te lezen dat het dus echt mogelijk is om ook op een andere wijze invulling te geven aan de RES 1.0 met respect voor de mens, natuur en landbouwgrond.

Omdat de zonverkenning van de gemeente Deventer nog steeds niet klaar is en we de
raadsleden van Deventer graag willen helpen met de besluitvorming, is op 5 juni 2021 het
DeventerWint Alternatief Energieplan naar de Gemeenteraad en naar het College van B&W
gestuurd. Hier is echter tot op heden weinig tot niets mee gedaan.

Download hier de nota

Nieuws

Bekijk alle nieuwsberichten >>

✅Donatie

Met de inzet van velen en in onze vrije tijd maken wij ons sterk tegen de voorgenomen komst van de windturbines. Sommige zaken zijn echter niet realiseerbaar zonder financiële middelen.  Om toch enige slagkracht te hebben en snel in beweging te kunnen komen op dit gebied, is een vooraf aangelegd ‘potje’ onmisbaar. Dit zal bijvoorbeeld worden ingezet voor acties en juridische bijstand. Om te voorkomen dat we bij elke actie opnieuw bij iedereen aan moeten kloppen, vragen we jullie een duit in dit zakje te doen. Klik hier als ook jij een financieel steentje wil bijdragen.