Menu Sluiten

Zienswijze Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) PlanMER Herijking RES 2.0 West-Overijssel

Zoals gemeld in onze nieuwsbrief hebben we een zienswijze opgesteld als antwoord op de NRD RES West-Overijssel. Graag ook zoveel mogelijk zelf een zienswijze indienen! Natuurlijk kan de onze als voorbeeld dienen. De zienswijze dient uiterlijk op 22 maart binnen te zijn bij de gedeputeerde Staten van Overijssel.

Download hier het voorbeeld document (in Word-formaat): Zienswijze NRD RES West-Overijssel


Stuur een e-mail naar reswestoverijssel@overijssel.nl
Of
stuur een brief aan:
Gedeputeerde Staten van Overijssel
Ter attentie van L. van den Bosch
Postbus 10078
8000 GB Zwolle

Vermeld daarbij ‘Zienswijze NRD RES West-Overijssel’.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *