Menu Sluiten

Verkiezingen Provinciale Staten 15 maart 2023

Hier staan de standpunten van de verschillende partijen over verschillende energie typen met betrekking tot het klimaat en milieu.

PartijKlimaat & EnergieWindenergieZonne-energieAlternatievenProvinciale RegieBron(nen)
Verkiezingsprogramma D66
CDA Overijssel VerkiezingsVisie 2023
Verkiezingsprogramma GroenLinks 2023-2027
Aan de slag voor Overijssel- Verkiezings Pogramma VVD
Verkiezingsprogramma Overijssel 2023-2027
Partijprogramma Overijssel Provinciale Statenverkiezingen 2023
In het verkiezingsprogramma Overijssel wordt geen melding gemaakt van een standpunt over windturbines. Deels zijn de citaten dan ook overgenomen uit de landelijke verkiezingsprogramma van de partij

Verkiezingsprogramma 2023 Link1

Verkiezingsprogramma 2023 Link 2
Verkiezingsprogramma Provinciale Staten
ChristenUnie Overijssel 2023 – 202
7
SGP-Verkiezingsprogramma 2023-2027
Verkiezingsprogramma Overijssel 2023-2027
Programma Overijssel Provinciale Staten 2023
Programma SP Overijssel 2023-2027
Verkiezingsprogramma Overijssel 2023-2027

Verkiezingen Provinciale Staten: Wie vindt wat van wind?

15 maart mogen we weer naar de stembus om aan te geven wie we graag als volksvertegenwoordiger zien in de Provinciale Staten. Provinciale Staten bepalen in hoofdlijnen het beleid van de provincie Overijssel en nemen de belangrijkste beslissingen. De provincie heeft verschillende taken: 

  1. Indeling van de ruimte: waar woningen mogen worden gebouwd, waar een natuurgebied komt, hoe de (spoor)wegen lopen, waar een industriegebied of windturbines komen. 
  2. Natuur en milieu: natuurbeheer, milieu, vergunningverlening, toezicht en handhaving
  3. Klimaat en energie: stimuleren en financieren van duurzame energie
  4. Openbaar vervoer: zorgen voor bus- en streekvervoer in de hele provincie
  5. Infrastructuur: aanleggen en onderhouden van provinciale wegen, fietspaden, bruggen en sluizen 
  6. Cultuur en monumentenzorg: erfgoed behouden en beschermen 
  7. Economie: zorgen voor een aantrekkelijke provincie voor bedrijven,  en voor meer werkgelegenheid
  8. Toezicht op gemeenten en waterschappen: zoals de gemeentelijke begrotingen goedkeuren

(bron: www.rijksoverheid.nl)

Genoeg onderwerpen dus om uw keuze op te baseren en iedereen maakt daar natuurlijk zijn eigen afweging in.

Uit dit overzicht, en vooral punt 1 en 3, blijkt ook dat de Provinciale Staten grote invloed hebben op beleid dat bepaalt hoe de energiestrategie vorm krijgt. Zeker nu is aangegeven dat de provincie zal gaan ingrijpen als op gemeentelijk niveau de invulling van de RES 1.0 (en met name de windenergie) achter blijft bij de vastgestelde doelen.

Voor wie deze onderwerpen in de besluitvorming mee wil nemen, maar niet alle partijprogramma’s door wil spitten, hebben we de provinciale partijstandpunten in een overzichtelijke matrix op een rijtje gezet. Hoe staan de partijen in de kwestie ‘klimaat en energie’, wie vindt wat van windturbines op land en wat zijn geschikte locaties, welke goede alternatieven worden er gezien en vooral ook: Hoe wordt aangekeken tegen provinciaal ingrijpen?

Omdat niet altijd even uitvoerig op deze vraagstukken wordt ingegaan, hebben we de informatie uit de provinciale partijprogramma’s aangevuld met de landelijke standpunten en relevante uitspraken uit de stemwijzer. Voor de volledigheid zijn de linkjes naar deze bronnen ook toegevoegd. Het is de moeite waard deze ook door te nemen op het gebied van klimaat, energie en duurzaamheid om de genoemde citaten in de context te kunnen zien.